அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

வியாழன், ஏப்ரல் 16, 2009

தேர்தல் முக்கிய நாட்கள் - 2009

1. அறிவிப்பு வெளியிடப்படும் நாள், சித்திரை 4 (Friday Apr 17, 2009)

2. வேட்பு மணு தாக்க கடைசி நாள், சித்திரை 11 (Friday Apr 24, 2009)

3. வேட்பு மணு பரிசீலனை நாள், சித்திரை 12 (Saturday Apr 25, 2009)

4. வேட்பு மணு விலக கடைசி நாள், சித்திரை 14 (Monday Apr 27, 2009)

5. தேர்தல் நாள், சித்திரை 30 (Wednesday May 13, 2009)

6. வாக்கு எண்ணிக்கை,  வைகாசி 2 (Saturday May 16, 2009)

கருத்துகள் இல்லை: