அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

ஞாயிறு, ஏப்ரல் 12, 2009

கிராமத்தில் கன மழை

கிராமத்தில் சில நாட்களாக மழையும், நேற்று இரவு கனத்த மழை.

செய்தி உதவி: செந்தமிழ்செல்வி, காசாங்காடு

கருத்துகள் இல்லை: