அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

சனி, டிசம்பர் 17, 2011

காசாங்காடு மேலத்தெரு & வடக்குதெரு அய்யனார் கோவில் கட்டும் பணிநிழற்படத்தை பகிர்ந்து கொண்ட உள்ளங்களுக்கு எமது நன்றிகள்.