அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

வியாழன், ஆகஸ்ட் 16, 2012

சுதந்திர தின விழா - அரசு மேல்நிலை பள்ளியில்


காசாங்காடு அரசு மேல் நிலை பள்ளியில், பள்ளி தலைமையாசிரியர் தலைமையில் மிக சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது. இதில் மாணவர்கள் மற்றும் கிராமத்தினர்கள் பங்கேற்று சிறப்பித்தினர்.


நிழற்படங்களை பகிர்ந்து கொண்ட உள்ளங்களுக்கு எமது நன்றி.


கருத்துகள் இல்லை: