அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

வெள்ளி, ஆகஸ்ட் 03, 2012

அருள்மிகு முனீஸ்வரர் சுவாமி திருக்கோவில் - ஆடி பூசை அழைப்பிதழ்

அருள்மிகு முனீஸ்வரர் சுவாமி திருக்கோவில்
ஆடி பூசை அழைப்பிதழ்

நாள் மற்றும் நேரம்: ஆகஸ்ட் 8, 2012 9:15 முதல் 10:30 வரை
12:00 மணியளவில் சிறப்பு அன்னதானம் நடைபெறும்

இங்ஙனம்,
நிர்வாகிகள் மற்றும் கிராமவாசிகள்



கருத்துகள் இல்லை: