அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

திங்கள், ஜூலை 08, 2013

எழுத்தாளர் முனைவர். G. பழனிதுரை காசாங்காடு கிராம நூலகத்திற்கு நூல்கள் வழங்க முன்வந்துள்ளார்
கிராமங்களின் நிர்வாகங்கள் மற்றும் எழுதபடாத சட்ட திட்டங்கள், கிராம பெண்களின் கிராம முன்னேற்றத்தின் பங்கு போன்று பஞ்சாயத்து சம்பந்தமான,  புத்தகங்களை எழுதிய முனைவர். G. பழனிதுரை நமது கிராம நூலகத்திற்கு புத்தகங்கள் வழங்க முன்வந்துள்ளார்.

Amazon  இணையதளத்தில் அவரின் புத்தகங்கள் பற்றிய விபரங்கள்:

http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Daps&field-keywords=Palanithurai

Google  தளத்தில் அவரை குறிப்பிட்ட மற்றும் எழுதிய புத்தகங்கள்:

https://www.google.com/search?q=Palanithurai&btnG=Search+Books&tbm=bks&tbo=1

புத்தகங்கள் அளித்த விபரங்கள் பற்றி தகவல்கள் பகிர்ந்து கொள்ளப்படும்.

அவரது எண்ணங்களுக்கு இணைய குழுவின் பாராட்டுக்கள்.


கருத்துகள் இல்லை: