அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

செவ்வாய், அக்டோபர் 14, 2008

புதிய துணை ஊராட்சி மன்ற தலைவர் நியமனம்


புதிய துணை ஊராட்சி மன்ற தலைவராக நடுத்தெரு குப்பாயி வீடு கருணாநிதி தேர்ந்தெடுக்க பட்டார்.


செய்தியாளர்: ராஜராஜசோழன், சென்னை

கருத்துகள் இல்லை: