அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

சனி, ஜனவரி 16, 2010

காணும் பொங்கலுக்கு கிராமத்தில் விளையாட்டு போட்டிகள்

கிராமத்தில் காணும் பொங்கலுக்கு சிறு குழந்தைகளுக்கான விளையாட்டு போட்டிகள், பெரியர்வர்களுக்கான போட்டிகள் மிக சிறப்பாக நடைபெற்றது.

முயற்சி செய்த அனைவருக்கும் இணைய குழுவின் நன்றிகள்.

கருத்துகள் இல்லை: