அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

திங்கள், ஜூலை 30, 2012

முனியன் கோவில் விழா - வரி வசூல் ஆரம்பமாகிறது


முனியன் கோவில் ஆடி மாத விழாவிற்கு கிராமத்தில் வரி வசூல் ஆரம்பமாகிறது.

எந்த ஒரு அறக்கட்டளையின் பெயரில் இந்த வசூல் செய்யப்படவில்லை.
அளிக்கும் நன்கொடைக்கு ரசீது / வரி விலக்கு எதுவும் இல்லை.

தோராயமாக வீட்டிற்கு 500 ரூபாய் முதல் 1000 ரூபாய் வரை வசூல் செய்யபடுகிறது.

இந்த நன்கொடை எந்த ஒரு குடும்பமும் கொடுக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை. தங்கள் வறுமையுடன் அல்லது வசதியுடன் இருப்பினும் தங்களை வற்புறுத்தி கொடுக்க வேண்டும் என்ற நிர்பந்தனைக்கு ஏற்படுத்தினால் தகவல்களை பகிர்ந்து கொள்ளவும்.

இது பற்றி மேலும் விபரங்கள் இருப்பினும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

தகவல்களை பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு நன்றி.

கருத்துகள் இல்லை: