அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

வெள்ளி, மே 07, 2010

தண்டோரா - மீன் பாசி குத்தகை இன்று கிராமத்தில் ஏலம்

இன்று தண்டோரா மூலம், காசாங்காடு கிராமத்தில் உள்ள மீன் பாசி குத்தகை ஏலம் விடப்படுகின்றது.  அனைவரும் பங்கு கொள்ளுமாறு கேட்டு கொள்கிறோம்.

தகவல் உதவி:  திரு. பழனிவேல், காசாங்காடு

கருத்துகள் இல்லை: