அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

சனி, ஜனவரி 07, 2012

முத்தமிழ் மன்றம் நடத்தும் 11 ஆம் ஆண்டு தைதிருநாள் விளையாட்டு விழா


முத்தமிழ் மன்றம் நடத்தும் 11 ஆம் ஆண்டு தைதிருநாள் விளையாட்டு விழா வரும் 16 , 17 நாட்களில் நடைபெற உள்ளது அனைவரும் விழாவில் கலந்துகொண்டு விழாவினை சிறப்பித்து தருமாறு அன்புடன் கேட்டுகொள்கிறோம்.

எப்பொழுதும் உங்களுடன் இணைந்து இருக்கும்
முத்தமிழ் மன்றம் ....,

(தெளிவாக தெரிய படத்தின் மீது சொடுக்கவும்)