அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

திங்கள், ஜனவரி 09, 2012

காசாங்காடு கிராம தலைவருடன் துப்புரவு பணியில் ஈடுபட்டிருக்கும் கிராம மக்கள்


காசாங்காடு கிராம தலைவருடன் துப்புரவு பணியில் ஈடுபட்டிருக்கும் கிராம மக்கள்


தகவல் உதவி: காசாங்காடு ஊராட்சி