அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

ஞாயிறு, ஜூலை 08, 2012

அய்யனார் கோவில் கும்பாபிஷேகம் நேரடி ஒளிபரப்புFree live streaming by Ustream

இந்த நேரடி  ஒளிபரப்பை வழங்குவது நாட்டுச்சாலை Cable நிறுவனம்.

இந்திய நேரப்படி காலை 10:00 மணி முதல் வழங்கப்படும் என்று பகிர்ந்து கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

(iOS) iPhone மற்றும்  Android கொண்டு இயங்கும் கருவிகளில் Ustream என்ற மென்பொருள் மூலம் இந்த நேரடி ஒளிபரப்பை வேறு எவ்விதத கருவிகள் இல்லாமல் வழங்க முடியும்.

கம்பியில்லா இணைய தகவல் மேலேற்றும் வசதி குறைவாக இருப்பாதால் இந்த ஒளிபரப்பு தெளிவாக அமையாமல் இருபதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு.

தனிநபர் இது போன்ற ஒளிபரப்பை வெளியிட்டால் அதன் சுட்டிகளை இணையகுழுவிடம் பகிர்ந்து கொள்ளவும்.

தகவல்களை பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு நன்றி.

கருத்துகள் இல்லை: