அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

வியாழன், அக்டோபர் 04, 2012

தண்ணீர் உட்கட்டமைப்பிற்காக கிராமத்திற்கு 1973 முதல் 2010 வரை ரூ. 45 இலட்சம் செலவு

காசாங்காடு கிராமத்திற்கு - தண்ணீருக்காக 1973 முதல் 2010 வரை ரூ. 45 இலட்சம் செலவிடப்பட்டுள்ளது. விபரங்கள் பின்வருமாறு. இந்த தொகை தண்ணீர் உட்கட்டமைப்பு அமைப்பதற்கு மட்டுமே. பராமரிப்பிற்கு (மின்சாரம், உதிரி பாகங்கள், ...) மேலும் அரசாங்கத்தில் இருந்து வசூல் செய்யபடுகின்றது. அதன் விபரங்கள் இந்த பட்டியலில் இல்லை.

பின்வரும்,

மத்திய அரசாங்கத்தின் சுட்டியில்  விபரங்களை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

183MADUKKURKASANKADUKASANGADUHARIJAN COLONYTubewell Power Pump-Deep Tubewell (1995)Deep Tubewell1994-199523350002335000Gram Panchayat / PRI / Village Committee , PHED / WATER BOARD / Panchayti Raj & RD Dept
184MADUKKURKASANKADUKASANGADUHARIJAN COLONYMini Power Pump-Deep Tubewell (2002)Deep Tubewell2001-2002620000620000Gram Panchayat / PRI / Village Committee , PHED / WATER BOARD / Panchayti Raj & RD Dept
185MADUKKURKASANKADUKASANGADUKASAKADU NORTHNear Viilage PondDeep Tubewell2007-20085510002755002755000Gram Panchayat / PRI / Village Committee
186MADUKKURKASANKADUKASANGADUKASANKADUTubewell Power Pump-Deep Tubewell (1995)Deep Tubewell1994-199554800005480000Gram Panchayat / PRI / Village Committee , PHED / WATER BOARD / Panchayti Raj & RD Dept
187MADUKKURKASANKADUKASANGADUKASANKADUHand Pump-Deep Tubewell (1978)Deep Tubewell1977-1978200000200000Gram Panchayat / PRI / Village Committee , PHED / WATER BOARD / Panchayti Raj & RD Dept
188MADUKKURKASANKADUKASANGADUKASANKADUMini Power Pump-Deep Tubewell (2003)Deep Tubewell2002-2003600000600000Gram Panchayat / PRI / Village Committee , PHED / WATER BOARD / Panchayti Raj & RD Dept
189MADUKKURKASANKADUKASANGADUKASANKADUWSS to Govt HSS ito Kasankadu in Kasankadu Panchayat of Madukkur UnionDeep Tubewell2009-20105250002625002625000Gram Panchayat / PRI / Village Committee
190MADUKKURKASANKADUKASANGADUKASANKADU EASTWSS to -Kasankadu East-Kasankadu-MadukkurDeep Tubewell2009-20107000003500003500000Gram Panchayat / PRI / Village Committee
191MADUKKURKASANKADUKASANGADUKASANKADU EASTRej of Ele School WSS at Kasankadu EastDeep Tubewell2009-20102000010000100000Gram Panchayat / PRI / Village Committee
192MADUKKURKASANKADUKASANGADUKASANKADU SOUTHTubewell Power Pump-Deep Tubewell (1974)Deep Tubewell1973-1974450000450000Gram Panchayat / PRI / Village Committee , PHED / WATER BOARD / Panchayti Raj & RD Dept
193MADUKKURKASANKADUKASANGADUKASANKADU SOUTHTubewell Power Pump-Deep Tubewell (2003)Deep Tubewell2002-200352700005270000Gram Panchayat / PRI / Village Committee , PHED / WATER BOARD / Panchayti Raj & RD Dept
194MADUKKURKASANKADUKASANGADUTHERKKU AMBALAKARA STREETTubewell Power Pump-Deep Tubewell (1999)Deep Tubewell1998-199937700003770000Gram Panchayat / PRI / Village Committee , PHED / WATER BOARD / Panchayti Raj & RD Dept
195MADUKKURKASANKADUKASANGADUTHERKKU AMBALAKARA STREETHand Pump-Deep Tubewell (1992)Deep Tubewell1991-1992580000580000Gram Panchayat / PRI / Village Committee , PHED / WATER BOARD / Panchayti Raj & RD Dept
196MADUKKURKASANKADUKASANGADUTHETHADIKOLLAITubewell Power Pump-Filter Points (1999)Filter Points1998-199973400007340000Gram Panchayat / PRI / Village Committee , PHED / WATER BOARD / Panchayti Raj & RD Dep

இதை கொண்டு காசாங்காடு கிராம மக்கள் தண்ணீரின் தேவை நிவர்த்தி செய்து கொள்கிறார்களா?

இல்லை. தண்ணீர் 24 மணி நேரமும் கிடைப்பதில்லை. அதன் காரணத்தால் வசதி உள்ளவர்கள் தங்கள் மனையில் ஆழ்குழாய் கிணறு மூலம் தேவைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்கிறார்கள்.

5000 - 10000 எண்ணிக்கையில் வரை வாழும் கிராம மக்களுக்கு 45 லட்சம் ருபாய் செலவு. இன்னும் முறையாக 24 மணிநேரமும் குடிக்க தண்ணீர் கிடைத்தபாடில்லை.

எவ்வளவு சிறந்த நிர்வாக முறை ! வாழ்க ஜனநாயகம் !

கருத்துகள் இல்லை: