அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

திங்கள், அக்டோபர் 29, 2012

கொசு உருவாகுவதை தடுப்பது பற்றிய விழிப்புணர்வு


கொசு உருவாகுவதை தடுப்பது பற்றிய ஊராட்சி மன்ற பலகை.


நன்றி.

கருத்துகள் இல்லை: