அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

சனி, அக்டோபர் 06, 2012

கிராமத்தில் முருங்கைகாய் விளைச்சல் அமோகம் - வாங்குவதற்கு வாடிக்கையாளர்கள் / தொழில்கள் அணுகவும்கிராமத்தில் முருங்கைகாய் உற்பத்தி விளைச்சல் அமோகம். உலகத்தில் எப்பகுதியில் வேண்டுமெனின் இணைய குழுவை தொடர்பு கொள்ளவும். அருகில் உள்ள சந்தைகளிலும் இதன் விலை மலிவு மற்றும் வாங்குவதற்கும் வாடிக்கையாளர்கள் இல்லை.

இதை சேமித்து பிறகு பயன்படுத்த வேறு வழிமுறைகள் இருப்பினும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

உரம் போடாத மற்றும் கலப்பு இனம் இல்லாத இயற்கை முருங்கை இது.

தாவரவியல் பெயர்: Moringa oleifera
விக்கிபீடியா: http://en.wikipedia.org/wiki/Drumstick_(vegetable)


கருத்துகள் இல்லை: