அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

புதன், அக்டோபர் 31, 2012

வானிலை முன்கணிப்பு


கிராமத்தில் கடந்த பத்து நாட்களாக பெய்து வரும் மழை / சிறுதூறல், செயற்கை கோள் ஆய்வின் படி இன்னும் இவை ஓர் / இரு நாட்களுக்கு நீடிக்கும்.

தெளிவான முன்கணிப்பை இந்த சுட்டியில் காணலாம்.

http://www.accuweather.com/en/in/national/satellite

கடந்த கால வெப்ப, ஈரப்பதம், காற்றழுத்தம் பற்றி நம் கிராம இணைய தளத்தில் காணலாம்:

http://weather.kasangadu.com/vanilai-viparankal/2012கருத்துகள் இல்லை: