அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

வெள்ளி, நவம்பர் 16, 2012

மாபெரும் கபாடி போட்டி - 27 நவம்பர் 2012போட்டி நல்ல முறையில் நடக்க இணைய குழுவின் வாழ்த்துக்கள்.

காசாங்காடு கிராமத்தில் தமிழர் நல பேரியக்கத்தின் செயல்பாடுகள் பற்றி தகவல் இருப்பினும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

ஏன் காசாங்காடு கிராமத்தின் பெயர் தவறாகா அச்சிடபட்டுள்ளது என்பது பற்றி பகிர்ந்து கொள்ளவும்?


கருத்துகள் இல்லை: