அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

ஞாயிறு, நவம்பர் 25, 2012

BSNL தரைவழி தொலைபேசி சேவை - கிடைத்த தகவல்கள்BSNL தரைவழி தொலைபேசி சேவை சில வீடுகளுக்கு சரி செய்யபட்டுள்ளது. இன்னும் முழுவதுமாக சரி செய்யப்படவில்லை.

Kasangadu  Exchange  -  இணைப்பகத்தில் இணைக்கப்பட்டுள்ள 32 இணைய சேவைகளின் நிலை பற்றிய தகவல் பற்றிய தகவல் இருப்பினும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

இணைய எண்ணிக்கை பற்றிய தகவல்கள்,
http://ccatn.gov.in/usofiles/usoschemes/bbtn.htm

சில இணைப்புகளில் தொலைபேசி  அழைப்புகள் ஏற்க மட்டுமே முடியும்.


கருத்துகள் இல்லை: