அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

ஞாயிறு, நவம்பர் 23, 2008

கிராமத்தில் இன்று கனத்த மழை


இன்று கிராமத்தில் கனத்த மழை பெய்துள்ளது. மிகவும் வரட்சியான இந்த தருணத்தில் இந்த மழை மிகவும் உதவியாக இருக்கும்.

செய்தி உதவி: முகில், காசாங்காடு

கருத்துகள் இல்லை: