அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

ஞாயிறு, டிசம்பர் 27, 2009

தேசிய தொலைபேசி அழைக்காதீர் கோப்பகம்

தொலைபேசி மூலம் வர்த்தக நிறுவனங்கள் பொருள், சேவை அல்லது முதலீடு பற்றி தெரிந்து கொள்ள, வழக்குரைக்க, விற்க அழைத்தால் அதை தடுப்பதற்கு மத்திய அரசாங்கம்  நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

உங்கள் தொலைபேசி எண்ணை "தேசிய தொலைபேசி அழைக்காதீர் கோப்பகம்" த்தில் சேர்க்க வேண்டுமெனின்,  1909 என்ற அழைத்து பதிவு செய்து கொள்ளவும்.

கை தொலைபேசி வைத்திருப்போர் "START DND" என்று 1901 என்ற எண்ணுக்கு குறுஞ்செய்தி அனுப்பி பதிவு செய்து கொள்ளவும்.

பதிவு செய்து கொண்ட பிறகும் உங்களுக்கு வர்த்தக தொலைபேசி அழைப்புகள் வந்தால் உங்களுடைய தொலைபேசி நிறுவனத்திடம் புகார் செய்யவும்.

தேசிய தொலைபேசி அழைக்காதீர் கோப்பகத்தின் இணைய முகவரி.    http://ndncregistry.gov.in/

நன்றி.

கருத்துகள் இல்லை: