அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

சனி, மார்ச் 27, 2010

கிராமத்தின் சேமிப்பும், பள்ளியின் அவலமும்


கிராமத்தின் சேமிப்பும், ஊராட்சி பள்ளியின் அவலமும். ஊர் மக்களுக்கு சுகாதாரத்தை அறிவுறுத்தும் ஊராட்சியின் சுகாதாரத்தை சற்று திரும்பி பார்போம். மேலும் பொது சுகாதாரத்திற்கு ரூ. 26150/- (2008-2009) ஆம் ஆண்டு செலவிடப்பட்டுள்ளது. கிராமத்தில் அப்படி என்ன சுகாதார வசதிகள் செய்திருகின்றார்கள் என்பதையும் கேட்போம் ? "தேனை நக்கியவன் புறங்கையை பார்பான்" என்ற பழமொழியை காசாங்காடு நண்பர் ஒருவர் கூறியிருந்தார்.  அரசாங்கத்தின் நிதியில் (தேன்) ஊராட்சி நிர்வாகம் மக்களுக்கு என்ன செய்தது? அல்லது வெறும் புறங்கையை ருசித்தார்களா என்பதையும் கேட்டு தெரிந்து கொள்வேமே.

கருத்துகள் இல்லை: