அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

ஞாயிறு, ஜனவரி 02, 2011

மேலத்தெரு அவையாம்வீட்டு ஐயா. வீரப்பன் அவர்களுக்கு வேலை ஓய்வு பாராட்டு விழா

காசாங்காடு கிராமம், மேலத்தெரு அவையாம்வீட்டை சேர்ந்த ஐயா. வீரப்பன் அவர்களுக்கு இன்று வேலை ஓய்வு பாராட்டு  விழா காசாங்காடு ஊராட்சி திருமண அரங்கில் நடைபெறுகிறது. அனைவரும் பாராட்டு விழாவில் பங்கு கொண்டு சிறப்பிக்குமாறு கேட்டு கொள்கிறோம்.

கிராம குழும விவாத சுட்டி: http://groups.google.com/group/kasangaducom/browse_thread/thread/249522c682565651

கருத்துகள் இல்லை: