அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

திங்கள், ஜனவரி 17, 2011

கிராமத்தில் மூன்று இடங்களில் விளையாட்டு போட்டிகள்

காணும் பொங்கலை முன்னிட்டு கிராமத்தில் மூன்று இடங்களில் சிறுவர்கள் முதல் முதியர்வர்கள் வரை பங்குபெற்று மகிழ்ச்சி அடையும் வகையில் விளையாட்டு போட்டிகள் நடைபெறுகின்றது.

கோவிலடி நண்பர்கள்
முத்தமிழ் மன்றம்
ஊராட்சி மன்றம்

அனைவரும் பங்குபெற்று விழாவினை சிறப்பிக்குமாறு கேட்டு கொள்கிறோம்.

இது சம்பந்தமாக நிழற்படங்கள் இருப்பின் பகிர்ந்து கொள்ளவும்.

கிராம குழும விவாத சுட்டி: http://groups.google.com/group/kasangaducom/browse_thread/thread/1fe649de44e92283

கருத்துகள் இல்லை: