அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

வியாழன், ஜனவரி 20, 2011

முத்தமிழ் மன்றம் நடத்திய பத்தாம் ஆண்டு பொங்கல் விளையாட்டு விழா


நிழற்படங்கள் நிகழ்படங்களாய் ....முத்தமிழ் மன்றம் நடத்திய பத்தாம் ஆண்டு பொங்கல் விளையாட்டு விழா  இரண்டு நாட்கள்(16  & 17) வெகு சிறப்பாக நடந்து முடிந்தது, இதில் பள்ளி குழந்தைகள், பெண்கள், ஆண்கள் என அனைவரும் விழாவில்  பங்கு கொண்டு விழாவை சிறப்பித்தனர். இவ்விழாவின் சிறு துளிகள் உங்கள் பார்வைக்கு. 

தகவல் உதவி: திரு. சிலம்பரசன்


கிராம குழும விவாத சுட்டி: http://groups.google.com/group/kasangaducom/browse_thread/thread/9ef0ce565f3c8392

கருத்துகள் இல்லை: