அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

சனி, ஜனவரி 01, 2011

இனிய ஆங்கில புத்தாண்டு (2011) வாழ்த்துக்கள் !

கிராம மக்களுக்கு இணைய குழுவின் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள். காசாங்காடு கிராமம் வரும் வருடங்களில் அனைத்து துறைகளிலும் சிறப்புற வாழ்த்துக்கள்.

கிராம குழும விவாத சுட்டி: http://groups.google.com/group/kasangaducom/browse_thread/thread/a0e8b59e5249a3f8

கருத்துகள் இல்லை: