அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

புதன், செப்டம்பர் 12, 2012

Android கைபேசிகளுக்கு மேலும் தகவல்களை எளிதாக பகிர்ந்து கொள்ளும் வசதி


Android  கைபேசிகள் கொண்டு பின்வரும் தகவல்களை பகிர்ந்து கொள்ளலாம்.

 1. நிழற்படம்
  1. நடக்கும் பார்க்கும் தகவல்களை எளிதாக நிழற்படம் எடுத்து அனுப்பும் வசதி.
 2. நிகழ்படம்
  1. நடக்கும் / பார்க்கும் தகவல்களை எளிதாக நிகழ்படம் எடுத்து அனுப்பும் வசதி.
   1. தனி மனிதர்களின் உரிமையை கருத்தில் கொள்ளவும்.
 3. ஒலிப்பதிவு
  1. தகவல்களை எளிதாக பேசி அல்லது நடக்கும் இடங்களில் பதிவு செய்து உடனே அனுப்பும் வசதி.
பின்வரும் சுட்டியில் இருந்து  செயலியினை தங்கள் கைபேசிகளில் மேலேற்றி கொள்ளலாம்.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kasangadu.mobileapps

மேலும் கிராமத்திளிரிந்து எவ்வளவு தூரத்தில் இருக்கின்றீர்கள் என்பதை அறிந்து கொள்ளலாம்.கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்ட மேம்படுத்த உதவிய உள்ளங்களுக்கு எமது நன்றிகள்.


கருத்துகள் இல்லை: