அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

திங்கள், செப்டம்பர் 24, 2012

Lions Club of Madras Sterling Avenue நடாத்திய இரெத்த தான முகாம்


Lions Club of Madras Sterling Avenue காசாங்காடு கிராமத்தில் நடாத்திய இரெத்த தான முகாம். (செப்டம்பர் 22, 2012)


இரெத்த தானம் வழங்கிய அனைத்து கிராமத்தினருக்கும், இணைய குழுவின் நன்றிகள்.
தகவல்களை பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு நன்றி.

கருத்துகள் இல்லை: