அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

சனி, செப்டம்பர் 22, 2012

சிங்கப்பூரில் காசாங்காடு கிராம மக்கள் கூட்டம்


வரும் சனிகிழமை செப்டம்பர் 22, 2012 இரவு 07:00 மணியளவில் சிங்கப்பூர் வாழ் காசாங்காடு கிராம மக்கள் கூட்டம் நடைபெறுகின்றது. இந்த கூட்டத்தில் இணையத்தில் வெளியிடக்கூடிய நோக்கம், செயல்பாடுகள், திட்டங்கள், எடுத்த முடிவுகள், நிகழ்படங்கள், நிழற்படங்கள்  இருப்பினும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.
View Larger Map


நடக்கும் இடம்:
35A Norris Road,
Singapore 208277
தகவல்களை பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு நன்றி.

கருத்துகள் இல்லை: