அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

செவ்வாய், செப்டம்பர் 04, 2012

Kasangadu - கைதொலைபேசி Android App வெளியிடப்பட்டுள்ளது


காசாங்காடு கிராமத்தை பற்றி எளிதாக கைபேசிகளில் தெரிந்து கொள்ள Android மென்பொருள் கொண்ட கைபேசிகளுக்கு Kasangadu என்ற தலைப்பில் செயலி (Application) வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

பின்வரும் சுட்டியில்ரிந்து தங்கள் Android கைபேசிகளில் மேம்படுத்தி கொள்ளலாம்.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kasangadu.mobileapps

பின்வரும் திரை பிடிப்பு அதன் ஒரு சில பகுதிகளாகும்.

முதல் கட்டமாக சில எளிய பகுதிகளை கொண்டு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.


தங்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ளவும்.

கருத்துகள் இல்லை: