அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

வெள்ளி, ஜூலை 30, 2010

அப்பாதுரை செவநாது அம்மாள் இல்ல பூப்புனித நீராட்டு விழா அழைப்பிதழ்

இடம்: காசாங்காடு ஊராட்சி திருமண அரங்கம், காசாங்காடு
தேதி மற்றும் நேரம்: விக்ருதி, ஆடி மாதம் 16 (1/8/2010) ஞாயிற்றுகிழமை, 10:30 முதல் 12:00  க்குள்
வீட்டின் பெயர்: அவையாம்வீடு, மேலத்தெரு

நீராட்டு விழா செல்வி: பவித்ரா இராமச்சந்திரன்
பெற்றோரர்கள்: திரு. இராமச்சந்திரன் & திருமதி. ரெங்கநாயகி
பாட்டன் பாட்டி: ஐயா. அப்பாதுரை & அம்மையார். செவநாது அம்மாள்

அன்புடன் அழைக்கும் நீராட்டு விழா செல்வியின் சகோதரர் மணிகண்டன் இராமச்சந்திரன்.


கிராம குழும விவாத சுட்டி: http://groups.google.com/group/kasangaducom/browse_thread/thread/160abfecb01ff438

கருத்துகள் இல்லை: