அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

புதன், மார்ச் 18, 2009

2007-2008 13 கூட்டமும் 64 தீர்மானங்களும்

2007- 2008 ஆம் நிதியாண்டில் 13 கூட்டங்களும், 64 தீர்மானங்களும் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு கூட்டத்திலும் ஒன்பது நபர்கள் மற்ற மக்களுக்கு பிரதிநிதிகளாய் இருப்பவர்கள் என்று எண்ணுகிறோம் !. அந்த ஒன்பது நபர்களின் பெயர்கள் கூடிய கோப்பு விரைவில் வெளியிடப்படும். அவர்களை ஊராட்சி எவ்வாறு தேர்வு செய்தது என்பதும் வெளியிடப்படும்.கருத்துகள் இல்லை: