அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

திங்கள், மார்ச் 16, 2009

கிராமத்தின் 2007-2008 இன் மக்கள் தொகை 4458

காசாங்காடு கிராம 2007-2008 ஊராட்சி நிர்வாகத்தின் கணக்குப்படி ஆண்கள் 2212 ம், பெண்கள் 2246 ம் சேர்த்து மொத்த மக்கள் தொகை 4458. ஏழு ஆண்டுகளில் 1586 மக்கள் பெருக்கம்.

அதற்கான அரசாங்கத்தின் கோப்பு இங்கே.

கருத்துகள் இல்லை: