அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

வெள்ளி, மார்ச் 13, 2009

2007-2008 ஆம் ஆண்டிற்கான கிராமத்தின் வரவு செலவுகள் - விரைவில்

காசாங்காடு கிராமத்தின் 2007-2008 ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவு கணக்குகள் அரசு அதிகாரிகள் மூலம் பெறப்பட்டுள்ளது. விரைவில் அவைகள் செய்தி பகுதியில் வெளியிடப்படும்.

கருத்துகள் இல்லை: